Pay Proje

Pay E İç Dış Ticaret Proje Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 2022 yılında Kobi Uzmanı Serap Çelik tarafından kurulmuştur. Kurucumuz 2010 yılından itibaren Gaziantep’in ve ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarına iş ve kaynak geliştirme hizmeti vererek kazandığı tecrübelerini Pay Proje çatısı altında sunma kararı almıştır. Gaziantep’teki merkez ofisimiz ve Türkiye genelinde ki çözüm ortaklarımız ile ülke genelinde iş ve kaynak geliştirme danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Bizi Takip Edin
 

Hizmetlerimiz

Kosgeb Destek Danışmanlığı


  KOSGEB Desteklerine Yönelik Proje hazırlama Proje Yürütme Ve İş fikri Geliştirme Danışmanlığı

  Pay Proje’ de tecrübeli danışmanlarımız ile KOSGEB tarafından Kobilere sunulan tüm programlara yönelik proje hazırlama ve yürütme desteği verilmektedir. Proje hazırlama ve yürütme tecrübesine sahip olduğumuz başlıca destekler aşağıda sıralanmaktadır. • Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programıi
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı
 • Plastik geri dönüşüm kesme hattı yapımı
 • Stratejik Ürün Destek Programı
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Tekno-Yatırım)
 • Kosgeb Ar-Ge ve Ür-Ge İnovasyon Destek programı
 • Kobi-Gel (Kobi Gelişim Destek Programı)
 • İş Birliği Güç Birliği
 • Kobi Finansman Desteği
about-us
about-us

Ticaret Bakanlığı Destekleri


  İhracat Yapan yada yapmayı düşünen tüm KOBİ’lere yönelik ihracat danışmanlığı yapmaktayız.

  Pay Proje’ de tecrübeli danışmanlarımız ile KOSGEB tarafından Kobilere sunulan tüm programlara yönelik proje hazırlama ve yürütme desteği verilmektedir. Proje hazırlama ve yürütme tecrübesine sahip olduğumuz başlıca destekler aşağıda sıralanmaktadır.  Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik yürütülen birçok faaliyete destek sağlamaktadır. Bu desteklerin amacı ülkemizdeki ihracatçıların daha fazla müşteriye ulaşması ve ülkemizin ihracat kapasitesinin arttırılmasıdır. Pay Proje olarak ihracatçılarımızın ihracata yönelik tüm desteklerden eksiksiz faydalanması için tüm başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.


  Bu kapsamda hizmet verdiğimiz konular;


 • Hedef Müşteri Analizi
 • Ürün Ülke Eşleştirmesi
 • Exim Bank Kredileri
 • İhracata Yönelik Devlet Destekleri

 • Bu kapsamda sağlanan destekler;


 • Yurtiçi Fuar Desteği : 49.000 TL’ye kadari
 • Yurtdışı Fuar Desteği: 10.000 $’a kadar
 • Pazar Araştırması Desteği: 5.000 $’a kadar
 • Yurtdışı marka tescil desteği: %50 oranında

 • Pay Proje danışmanlık olarak Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan tüm desteklere yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Eğitim Danışmanlık HizmetleriAlanında uzman eğitmenlerimiz ile Şirketlere, Kamu Kurumlarını ve Sivil Toplum Örgütlerine yönelik eğitimve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Yönetici Geliştirme Eğitimleri
 • Bu merkezde görev alan personellerin kazançlarının belli bir kısmı gelir vergisinden muaftır
 • Stratejik Planlama Eğitimi
 • İş Planı ve Proje Hazırlama Eğitimi
 • Girişimcilik Eğitimleri
 • İş Geliştirme Eğitimleri
 • E-Ticaret Eğitimleri
 • İhracata Hazırlık Eğitimleri
about-us
about-us

Ar-ge ve Tasarım Merkezleri  Ar-Ge ve Tasarım çalışmaları yürüten ya da yürütmek isteyen bir firma iseniz Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sağladığı desteklerden mutlaka yararlanmalısınız. Ar-Ge merkezi kurmanın sağlayacağı avantajlar aşağıda sıralanmaktadır..

 • Yürütülen Ar-ge faaliyetleri %100 kurumlar vergisi indirimine tabidir
 • Bu merkezde görev alan personellerin kazançlarının belli bir kısmı gelir vergisinden muaftır
 • Sigorta primi desteği: Merkezdeki personellerin sigorta işveren hissesinin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır
 • Merkezde yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden muaftır
 • Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge faaliyetleri için alınan tüm ekipman Gümrük vergisinden muaftır
 • Yurtdışı Fuar Desteği: 10.000 $’a kadar
 • Pazar Araştırması Desteği: 5.000 $’a kadar
 • Yurtdışı marka tescil desteği: %50 oranında

 • Pay Proje danışmanlık olarak Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan tüm desteklere yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


  Pay Proje olarak firmalarımızın Ar-Ge ve Tasarım merkezi kurulum süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yerli Malı Belgesi Danışmanlığı


  Yerli Malı Belgesi nedir; Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. Bir ürünün yerli malı belgesi alabilmesi için yerli girdi oranının en az %51 olması gerekmektedir. Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  Yerli Malı Belgesi ne işe yarar; Geçtiğimiz yıllarda kamu İhale Kanununda bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik ile yerli malı belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalar için kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı getirildi. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50′si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacaktır. Orta ve yüksek teknolojili ürün listeleri ise, her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.  Pay Proje olarak; Yerli malı hesap cetvelinin ve başvuru dosyasının hazırlanması süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. Yerli malı belgesi ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

about-us

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı


  Pay Proje olarak yapacağımız yeni yatırımlarda yatırım teşvik belgesi alınması sürecinde size hizmet sunmaktan mutluluk duyarız.

  Yatırım Teşvik Belgesi; Tüm bölgede yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatlara KDV ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen belgedir.  Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır. Pay Proje olarak yapacağınız yeni yatırımlarda yatırım teşvik belgesi alınması sürecinde size hizmet sunmaktan mutluluk duyarız.

about-us
about-us

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

  KVKK NEDİR  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 07.04.2016 tarihi itibariyle yayımlanmış ve de yürürlüğe girmiştir. Mali bilançolar toplamı 25 milyonun üzeri veya 50 çalışanlı işletmeler, kişisel veri topluyorsa "Veri Sorumluları Sicili"ne kayıt olmak zorundadır.

  Kişisel Veri Toplayan İşletmeler ve KVKK Kapsamı


  Başta e-ticaret siteleri, alışveriş firmaları, hastaneler, iş müracaat formu toplayan işletmeler; kanun kapsamına girmektedir. Kişisel verileri toplarken, aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmelidir.  Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve veri sorumluları siciline kayıt olmayan mükellefler, ceza alır. Bu mükellefler, 20 bin ila 1 milyon arası idari para cezasına çarptırılmaktadır. Aynı zamanda, Türk Ceza Kanunu'nun 135. ve 140. madde hükümleri gereğince, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı Hizmetleri


Pay Proje olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı sunuyoruz. Kişisel verilerin korunması danışmanlığı kapsamında, kişisel verileri kullanılacak kişilerin yasal haklarını koruruz. Ayrıca,

about-us

Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

  Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı Alanında Verilen Hizmetler  Dahilde işleme izin belgesi danışmanlığı ile;

 • Belge alımından, sistem kapatılıncaya kadar; firmanıza danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • İlgili belgenin alımı gerçekleştirilir.
 • Yerli hammadde alım faturalarının sisteme kaydı yapılabilir.
 • Belge süre bitiminden önce, ihracat taahhütlerinizle ilgili riskler bildirilebilir.
 • GTİP madde adı, miktarı ile fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres veya unvan değişikleri zamanında yapılır.
 • Danışmanlık hizmetleriyle; belge kapatma dosyasının hazırlanması, takibi ve de kapatma işlemlerinin sonuçlandırılması da; zamanında sağlanabilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu Destekleri (TKDK IPARD)


  IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. ... Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.  Pay Proje olarak TKDK ve IPARD tarafından çiftçilerimize sunulan tüm desteklere yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

about-us

Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama Ve Yürütme Destekleri

  Türkiye genelinde 26 Adet kalkınma Ajansı bulunmaktadır. Bu ajanslar yıl içinde farklı dönemler de mali destek programları yayınlamakta ve projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır. Gaziantep Kilis ve Adıyaman’ı kapsayan TRC1 bölgesinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir. Yerel bir çağrı olması sebebiyle Hibe almanın görece daha kolay olduğu bir fondur. Her yıl Ocak ayında mali destek programı çağrısı açılmakta ve mart sonuna kadar başvuru kabul edilmektedir. Teknik destek programı ise 12 boyunca başvuru kabul edilmektedir.


  Teknik destek programı kapsamında firmalara mali bir destek sağlanmamakta eğitim danışmanlık fizibilite gibi alanlarda uzman desteği sağlanmaktadır..  Pay Proje olarak 26 Kalkınma Ajansının tamamına yönelik proje hazırlama ve yürütme konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

about-us

Yazılım Geliştirme
Sektörünüze ait geniş çaplı analizler sonucunda uzman ekibimizle şirketinize özel yazılım çözümleri sunuyoruz.

  Pay Proje olarak; ihtiyaç duyduğunuz yazılım projelerine tecrübemiz ve geniş bakış açımızla çözümler üretiriz. Günümüzde bilim ve teknoloji hızla gelişmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemiz de teknoloji toplumu olma yolunda hızla ilerlemekte ve çalışmalar yapmaktadır. Pay Proje olarak sizlere hızla gelişen bu süreçte bu sistemleri daha etkin kullanmanız ve verimli kullanabilmeniz için web tasarım, yazılım geliştirme, mobil uygulama geliştirme, e-ticaret çözümleri, dış kaynak desteği ve yazılım danışmanlığı çözümleri sunuyoruz. Neredeyse bütün hizmetlerin dijital dünyaya yelken açmasıyla birlikte mobil uygulama hizmetinden web geliştirme hizmetine kadar tüm taleplerinizde yazılım çözümleri üretiyoruz

about-us